www.Speiderslipp.com

Priser på slipping.

Fast pris på kr. 2.500,- pr. periode i høysesongen. (Bankgiro/kontant).
Det kan avtales korttids-slipping for å spyle/besiktige undervannsskrog o.l.
imellom andre slippinger når det lar seg gjøre for de andre båteierene.
Pris for dette er 1.200,- kroner.

NB! Ny pris fra 01.01.2013: kr 2.500,-

Prisen gjelder alle båttyper og størrelser.
(Det er like mye arbeid med en liten båt som med en stor).

Kontonr. til speiderslipp: 3260.30.16210


Perioder:   Mandag til Torsdag.
                  Torsdag til Mandag.

Slipping kl.1800 dersom ikke annet er avtalt.

Høysesongen går fra 1/3 til 1/10.

Gunstige priser på slipping utenom høysesongen.

All slipping skjer på båteiers ansvar.
All inntekt på slippen går uavkortet til Sjøspeiderne i Sandnes
.